Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienkyReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

(Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok)


 

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže uplatniť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 občianskeho zákonníka.

Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 12 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v predajni.

Kupujúci je povinný si reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorého závadu zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

a.      K závade prišlo mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;

b.      Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;

c.     Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;

d.      Zanedbaním starostlivosti údržby o tovar;

e.      Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;

f.     Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) resp. pokladničný blok, priložiť vyplnený reklamačný formulár, ktorý si

Môžete stiahnuť tu:

 

Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou -­‐mailu). Pri osobnom odovzdaní reklamácie predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak  nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru môže dosiahnuť vybavenie reklamácie maximálne 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu  vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a.      Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a  včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby;

b.      Pri  výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru môže dosiahnuť vybavenie reklamácie maximálne 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania;

c.       V prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci  ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola  už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu;

d.      Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.

Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že tovar je mechanicky nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontakt:  MAGISTER s.r.o. Pluhová 49, 831 03 Bratislava, www.kauf-max.sk, mail@kauf-max.sk

 

V Bratislave, dňa 1.1.2017    Mgr. Oleksandr Rabochyi (Konateľ spoločnosti MAGISTER s.r.o.)

Info

Dodanie tovaru

Copyright 2017 - 2024 © KAUF-MAX