Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


I.Vymedzeniepojmov


Prevádzkovateľom/predávajúcim tovarov v internetovom obchode www.kauf-max.sk je spoločnosť MAGISTER s.r.o., so sidlom Pluhová 49, 831 03 Bratislava.

Kupujúcim je každy navštevnik internetového obchodu www.kauf-max.sk, ktory suhlasi so všeobecnymi obchodnymi podmienkami a reklamačnymi podmienkami internetového obchodu www.kauf-max.sk, a objedna si tovar alebo služby prostrednictvom elektronickych komunikačnych prostriedkov a telefonickej komunikacie. Pre učely zakona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora nenakupuje tovar pre učely jeho predaja inym osobam, za učelom podnikania alebo vykonu zamestnania či povolania.

Internetový obchod www.kauf-max.sk je počitačovy system umiestneny vsieti internet s verejnym pristupom.

Tovarom alebo službou su všetky produkty zverejnene na strankach internetového obchodu www.kauf-max.sk.

Objednavka je kupna zmluva, na zaklade ktorej je realizovany predaj tovarov a služieb.

Kupujúci plne uznava elektronicku komunikaciu predovšetkym prostrednictvom internetového obchodu www.kauf-max.sk, e‐mailovej komunikacie mail@kauf-max.sk a telefonickej komunikacie +421919190734.

 

II.Autorske prava


Cela webova stranka a internetový obchod "www.kauf-max.sk", ako aj všetky jej časti a prilohy, podliehaju autorskym pravam spoločnosti MAGISTER s.r.o. Kopirovanie akejkoľvek časti (text, obrazok, a pod.) je bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu spoločnosti MAGISTER s.r.o. zakazane.

llustračné fotky (Fotografie) vyrobkov uvedene v internetovom obchode www.kauf-max.sk, katalogu a ostatnych materialoch, v minimálnej miere môžu odlišovať od skutočných zariadení, kvalitne sú na rovnakej úrovni. Vo vačšine pripadov sa fotografie vyrobkov zhoduju so skutočnosťou. Niektore produkty sa však stale vyvijaju, menia, a preto sa dostupne fotografie vyrobkov možu lišiť od skutočnosti (napr. V  dizajne). Dodané zariadenia majú CE certifikáty (vyhlásenie o zhode), čo zabezpečuje ich autoritu, a sú potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami (základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia) európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. 

 

III.Objednávka


Od momentu zaregisrovanej objednavky (vami vybraný tovar si môžete objednať telefonicky: +421919190734, cez e-mail:  mail@kauf-max.sk alebo priamo v našom  internetovom obchode: www.kauf-max.sk) pre obe strany platia prava a povinnosti vyplyvajuce z reklamačneho poriadku, občianskeho a obchodneho zakonnika. Minimálna objednávka musí byť v hodnote 50,- eur bez DPH.

O prijatí Vašej objednavky budete informovany e‐mailom. Objednávka bude vybavená do 5 až 20 pracovných dní donáškou alebo osobným odberom tovaru.

Ku každej zasielke prikladame daňovy doklad ‐ fakturu, ktora služi ako doklad o kupe a pre uplatnenie zaručneho servisu, preto si ju dobre uschovajte pre pripad reklamacie.

Prevádzkovateľ/predávajúci tovarov  internetového obchodu www.kauf-max.sk ma pravo objednavku zrušiť v pripade, keď bol produkt vypredany a nie je možne znovu ho zabezpečiť. V takomto pripade ponukne zakaznikovi nahradny tovar alebo iné riešenie, s ktorym zakaznik suhlasi.

 

IV.Spôsoby platby

 

*Platba na dobierku ‐ platba kurierovi pri prevzatí tovaru.

*Platba na bankovy učet ‐ osobny odber. Pri platbe na bankovy učet je možne prevziať tovar až po pripisani platby na bankovy učet spoločností MAGISTER s.r.o.

*Platba na bankovy učet ‐ doručenie tovaru kurierskou službou. Pri platbe na bankovy učet je možne odoslať tovar až po pripisani platby na bankovy učet spoločností MAGISTER s.r.o.

Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad “Zálohová faktúra – daňový doklad”. Po dodaní tovaru bude na daňovom doklade hodnota zálohy odčítaná.

Tovar si možete vyzdvihnuť osobne každy deň od pondelka do piatku v čase od 9:00h ‐ 13:00h  alebo 14:00h ‐ 17:00h pripadne v sobotu od 10:00h do 12:00h v sidle spoločností MAGISTER s.r.o. v Bratislave na ulici Pluhová 49. Odporučame si overiť, či požadovany tovar už mame na sklade.

 

V.Dodacie podmienky

                                                                                         

Doprava je možná na celom území Slovenska a v zahraničí. Zasielku Vam doruči prepravna spoločnosť alebo dodá tovar Prevádzkovateľ/predávajúci vlastnými prostriedkami. Poplatky za prepravu a montaž hradi kupujuci. Tovar je možné odobrať aj osobne zo skladu v Bratislave na ulici Pluhová 49.

Aktuálna cena za prepravu Vám bude oznámená pri spätnom potvrdení objednávky v závislosti od rozmerov a hmotnosti nákupu. Pred závazným potvrdením objednávky bude tak isto dohodnutý požadovaný termín dodania.

Pri preberaní balíka treba skontrolovať tovar v prítomnosti kuriéra. V prípade, že je tovar poškodený, nepreberte ho, je potrebné udalosť zaznačiť do zápisnice.

Na učely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru ma kupujuci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takym sposobom, takym by mu to bolo umožnene v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vratenia tovaru s originalnym obalom, visačkami a podobne.

Kupujuci znaša akekoľvek zniženie hodnoty tovaru, ktore bolo sposobene jeho použivanim nad ramec potrebny pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Možnosť vratenia tovaru podlieha občianskemu zakonniku. V pripade nakupu tovaru osobou, resp. spoločnosťou zapisanou v živnostenskom, resp. obchodnom registri, možnosť vratenia tovaru zanika. V záujme rýchleho vybavenia reklamácie volajte na zákaznícku linku, tel. číslo: +421919190734.

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v zálohovej faktúre, daňovom doklade alebo faktúre obchodu.

 

 

VI.Prevod vlastníckeho práva

 

Vlastnicke pravo prechadza z predavajuceho na kupujuceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodavku a tovar.

Tovar alebo služby, na ktore sa vzťahuje ešte vlastnicke pravo predavajuceho, ma predavajuci pravo v pripade uplatnenia reklamacie vybaviť až v momente jeho uplneho zaplatenia.

 

VII.Odstúpenie od zmluvy, storno a vrátenie tovaru

 

 1. Stornovať objednany tovar ma zakaznik pravo do 24 hodin od vytvorenia objednavky bez storno poplatku.
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednavky je možne, avšak za poplatok vo vyške dopravnych nakladov do 300 €. Pri jednostrannom zrušení/stornovania objednávky v hodnote nad 300 €, má spoločnosť MAGISTER s.r.o. právo fakturovať primerané odškodné:
 • Storno – odškodenie za skladový tovar je do 10%
 • Storno – odškodenie za objednaný tovar 30%
 • Tovar vyrobený na mieru nie je možné stornovať.
 1. V prípade odstúpenia predávajúci si môže vyžiadať náhradu škody v prípade, že vrátený tovar bol znehodnotený neodbornou manipuláciou. Na základe žiadosti zákazníka prevádzkovateľ zabezpečí vrátenie tovaru. Bližšie sa môžete informovať na zákazníckej linke. Poplatky za vrátenie tovaru sa zhodujú s bežnými poplatkami danej kuriérskej firmy.
 2. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Garantujeme vrátenie peňazí v prípade, keď sa tovar vráti v pôvodnom stave. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar na vlastné náklady. O odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru je v každom prípade potrebné nás informovať písomne na e-mailovej adrese: mail@kauf-max.com alebo Pluhová č. 49, 831 03 Bratislava do 14 dní od dodania.

VIII. Záruka, reklamácia a poučenie kupujúceho

 

Záručná doba všetkým osobám /firmám/, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, je stanovená Obchodným zákonníkom, a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Je stanovená na 12 mesiacov od dňa zakúpenia, ak nie je dohodnutá inak. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 12 mesiacov a vzťahuje sa na výmenu náhradných dielov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s ním. Všetky ďalšie náklady, ako cestovné, poštovné, opravy tovaru atď., sú výlučne náklady kupujúceho. Poruchu, chybu, ktorá vznikla počas tohto obdobia, treba nahlásiť na zákazníckej linke, e-mailom, alebo pisomne osobne doručiť/ odovzdať na poštovu prepravu na adresu predavajuceho, ktora je uvedena v kontaktoch, najneskor v posledny deň určenej lehoty. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu a dostane opravený tovar naspäť na vlastné náklady.

Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom MAGISTER s.r.o., prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní od vrátenia tovaru.  K reklamovanému tovaru je potrebne priložiť pokladničný doklad alebo záručný list. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. V tomto prípade zákazník hradí všetky poplatky súvisiace neoprávnenou reklamáciou a bude včas informovaný o výške poplatkov.

 

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Záručná oprava sa nevzťahuje:

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky .
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

U pevne pripojených zariadení je možno, po dohode Predávajúceho s Kupujúcim s prihliadnutím na povahu reklamácie, aby Kupujúceho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste inštalácie tovaru.

Reklamácie tovaru zakúpeného právnickými resp. fyzickými osobami, ktorý je určený na podnikanie sa riadi obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

 

IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Za zmluvne strany sa poklada predavajuci a kupujuci. Kupujuci je povinny:

 • Prevziať objednany tovar,
 • Zaplatiť za tovar dohodnutu odplatu predavajucemu,
 • Skontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotny tovar pri jeho preberani.

Predavajuci je povinny dodať zakaznikovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zakaznikovi všetky dokumenty k tovaru ako napriklad fakturu za tovar, reklamačny list.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ webovej stránky internetového obchodu www.kauf-max.sk sa zaväzuje, že osobne udaje od kupujúceho su spracovane v sulade so zakonom, č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskoršich predpisov, ktoré slúžia výlučne pre potreby vybavenia objednávok, daňových dokladov a pri registrácii. Kupujúci sa dostáne automaticky do databázy, čiže mu budú priebežne zasielané informácie o nových produktoch, zľavách alebo iné marketingové informácie od prevádzkovateľa. Na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti zákazníka bez udania dôvodov prevádzkovateľ kedykoľvek vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy.

Informačny system internetového obchodu www.kauf-max.sk MAGISTER s.r.o. ruči za to, že nebudu zneužite na ine učely.

 1. Prevadzkovateľ neposkytuje osobne udaje kupujuceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo servisným partneram predajcu pre záručné a pozáručné opravy zariadení kupujúceho, alebo štatnym organom v pripade kontroly.
 2. Prevadzkovateľ od kupujúceho ziskava nasledovne osobne udaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefonne, čislo, e‐mailova adresa, v pripade pravnickej osoby: názov, právnu formu, adresu sídla a identifikačné číslo a t.d.
 3. Vami poskytnute osobne udaje su spracuvane za učelom korektneho vybavenia Vašej objednavky.
 4. Prevadzkovateľ je povinny zabezpečiť osobne udaje pred ich spristupnenim neopravnenym osobam, ktore ma spracovane v bezpečnostnej smernici.

 

XI. Zmluvná pokuta

 

Predavajuci si vyhradzuje pravo udeliť kupujucemu zmluvnu pokutu vo vyške prepravnych nakladov v pripade, že vytvoril objednavku, ktoru nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrateny spať predavajucemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. VII.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predavajuci si vyhradzuje pravo meniť a dopĺňať tieto všeobecne obchodne podmienky a reklamačne podmienky aj bez predchadzajuceho upozornenia kupujuceho. V pripade zmeny všeobecnych obchodnych podmienok alebo reklamačnych podmienok, sa riadi cely proces nakupu prostrednictvom tych všeobecnych obchodnych podmienok, ktore boli platne v momente doslania objednavky kupujucim.
 2. Neoddeliteľnou sučasťou tychto všeobecnych obchodnych podmienok su aj reklamačne podmienky.
 3. Odoslanim objednavky kupujuci si  prečital všeobecne obchodne podmienky ako aj reklamačne podmienky a suhlasi s ich znenim.
 4. Tieto všeobecne obchodne podmienky a reklamačne podmienky su k dispozicii v sidle spoločnosti k nahliadnutiu kupujucim ako i su zverejnene na internetovej stranke  internetového obchodu www.kauf-max.sk.
 5. Tieto všeobecne obchodne podmienky vratane ich neoddeliteľnych sučastí nadobudaju platnosť a učinnosť  1.1.2017

 

 

V Bratislave, dňa 1.1.2017    Mgr. Oleksandr Rabochyi (Konateľ spoločnosti MAGISTER s.r.o.)

Info

Dodanie tovaru

Copyright 2017 - 2024 © KAUF-MAX